Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.

13000 Praha 3
Žerotínova 1132/34, Žižkov
Tel. +420 702 180 175
office.rcc.cz@railcargo.com

Náš vozový park

Rail Cargo Carrier - Taurus

Rail Cargo Carrier sází na moderní hnací vozidla, aby mohl čelit výzvám souvisejícím s vlastní mezinárodní trakcí, jako jsou například rozdílné napájecí a bezpečnostní systémy v jednotlivých zemích. Kromě technických a bezpečnostních aspektů věnuje zvláštní pozornost pravidelné údržbě. Rail Cargo Carrier nasazuje do provozu nejen kvalitní lokomotivy ÖBB-Produktion GmbH, ale i dlouhá léta nakupuje či pronajímá hnací vozidla jiných partnerských podniků. Využití interoperabilních multisystémových lokomotiv umožňuje efektivní přeshraniční provoz, bez nutností časově a nákladově náročných změn trakčních vozidel na hranici.