Informace pro obchodní partnery

CZ
Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás tímto informovali o zahájení monitoringu odchozích a příchozích telefonních hovorů uskutečněných prostřednictvím následujících telefonních linek:

+420 267 314 243
+420 602 613 146
+420 730 154 339


Budeme vděčni, když o této skutečnosti budete informovat všechny dotčené osoby, které v rámci své pracovní činnosti využívají výše uvedená telefonní čísla. Datum zahájení monitoringu telefonních hovorů je pondělí 9. července 2018, 00:00 hod.

 

DE 
Liebe Geschäftspartner,

hiermit möchten wir Sie informieren, dass das Monitoring der mittels folgender Telefonnummern realisierten Ausgangs- und Eingangstelefonate aufgenommen wird:

+420 267 314 243
+420 602 613 146
+420 730 154 339

Wir bitten Sie, alle betroffenen Personen, die im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit die angeführten Telefonnummern benutzen, über diese Tatsache zu informieren. Beginn der Aufnahme des Monitorings von Telefonaten ist Montag, der 9. Juli 2018, 00:00 Uhr.

 

EN 
Dear Business Partner,

we are writing to formally announce, that our company Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. will start recording of all the phone calls via our dispatching phone numbers:

+420 267 314 243
+420 602 613 146
+420 730 154 339

We would really appreciate, if you could inform all the parties concerned, who use phone numbers mentioned above to contact our dispatching team during their work. Recording of a phone calls will start on Monday, 09.07.2018, 00:00.

 

PL 
Szanowni Partnerzy i Kontrahenci,

niniejszym uprzejmie informujemy o rozpoczęciu monitoringu połączeń przychodzących i wychodzących, zrealizowanych za pośrednictwem następujących numerów telefonu:

+420 267 314 243
+420 602 613 146
+420 730 154 339

Będziemy wdzięczni, jeżeli przekażą Państwo powyższą informację wszystkim osobom zainteresowanym, które w ramach wykonywania czynności zawodowych korzystają z wyżej wymienionych numerów telefonu. Monitoring połączeń telefonicznych zostanie uruchomiony w poniedziałek 9 lipca 2018, o godz. 00:00.